Wij zijn gesloten op / Our offices are closed on:

- 10 – 13 April (Goede Vrijdag en Pasen / Good Friday and Easter)

- 5 Mei / May (Bevrijdingsdag / Liberation Day)

- 21 – 22 Mei / May (Hemelvaartsdag / Ascension Day)

 

- 1 Juni / June (Pinksteren / Whitmonday)